Simple via

  Name Description
slf-50-cabycal
SLF 50

La sèrie de transportadors de terra SLF 50 està dissenyada per a aquelles instal·lacions que requereixen d’un transport continu o pas a pas. El carro es belluga solidari amb la cadena que circula per sota d’aquest. La cadena, a la seva vegada, és impulsada pel grup motriu. El disseny d’aquest carro permet mantenir la superfície del mateix paral·lela la terra, tant si es puja com si es baixa.

slf-s25-4-serijerez
SLF S25.4

La sèrie de transportadors de terra SLF S25.4 està dissenyada pel transport de peces lleugeres. El funcionament del transportador s’inicia quan el grup motriu a roda impulsa la cadena a la velocitat requerida.

slf-50-150-300-visteon
SLF 50+150/300

El transportador SLF 50+150/300 actua com un simple via, tots el carros circulen a la mateixa velocitat. Per la via inferior circula la cadena MTI-50 que és impulsada pel grup motriu. A aquesta cadena se li incorporen unes ungles d’arrossegament.

slf-150-t50-fico-shangahai
SLF 150+T50

La sèrie de transportadors de terra SLF 150 està dissenyada per a aquelles instal·lacions que requereixen d’un transport continu o pas a pas.

Els bastidors es belluguen de forma sinèrgica a la cadena i gràcies al seu disseny s’aconsegueix que tinguin una gran estabilitat.