Simple vía

  Name Description
slo-po3
SLO PO3

La sèrie de transportadors aeris SLO PO 3 està dissenyada per transportar peces pesades de forma contínua. El funcionament consisteix a situar els carros en un carril de IPN amb la càrrega penjada, la qual pot arribar fins a 180 Kg per carro. Aquests van units per una cadena accionada pel grup motriu.

slo-po4
SLO PO4

La sèrie de transportadors aeris SLO PO 4 és la adequada per aquelles empreses que necessiten un transport de peces molt pesades d’una forma eficaç i segura.

Permet adaptar el transportador al traçat requerit i superar inclinacions de fins a 45º.

slo-50-verges
SLO 50

La sèrie de transportadors aeris SLO 50 està dissenyada per aquelles instal·lacions que requereixin d’un transport de peces eficaç i d’una forma contínua, la càrrega de la qual no excedeixi dels 50 Kg/metre.

Permet adaptar el transportador al traçat requerit i superar inclinacions de fins a 45º.

slo-150-renault
SLO 150

La sèrie de transportadors aeris SLO 150 està dissenyada per aquelles instal·lacions que requereixen d’un transport de peces pesades, la càrrega màxima de la qual pot arribar a ser de 150 Kg/ metre.