Transportadors aeris

simple-via

Aquest tipus de transportador aeris està dissenyat per transportar peces de diferents mides i pesos de forma contínua.

L’elecció d’un dels transportadors de la sèries SLO vindrà condicionada per la peça a transportar.

p-f

Els transportadors aeris Power and Free són transportadors estàndard d’una altra fiabilitat.

La sèrie PFO està dissenyada amb doble via, aquest mecanisme ens permet acumular carros en determinades zones, tenir diferents velocitats d’avançament, mitjançant l’ús d’avançadors, així com girs de peça, desviaments i infinitat de possibilitats en funció de les necessitats del client.