Transportadors de SKIDS

  Name Description
skid-conveyor.4
Skid conveyor

Transportador de skid disenyat a Manutechnik sota estrictes controls de qualitat.

Bastidor principal y estructura d'alumini d'alta qualitat que permet retornar la cadena per l'interior, reduint l'exposició a agents contaminants y reduint el risc d'atrapament.

Tensors de cadena individuals per a cada ramal.

Aplicació estandard per lineas de pintura de paraxocs.