Política de Qualitatcalidad ca

1. ORIENTACIÓ AL CLIENT
Ens centrem en la satisfacció del client, aportant solucions creatives, competitives i de qualitat.

2. TREBALL EN EQUIP
La sinèrgia com fonament per aconseguir una meta comú, compartint informació i coneixements.

3. ÈTICA D’EMPRESA
Professionalitat, integritat moral, lleialtat i confidencialitat són els fonaments de la nostra conducta ètica.

4. INNOVACIÓ
Fomentem la millora contínua i la rendibilitat per aconseguir la qualitat total.

5. COMPROMÍS
De respectar els requisits dels nostres clients i dels legals i reglaments.

6. PERSONAL
Formació, sensibilització, motivació y experiència de tot el nostre personal.

7. QUALITAT
Implementació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la millora contínua.

8. MEDI AMBIENT
Respecte per l’entorn, prevenció de la contaminació i optimització energètica.

9. SEGURITAT LABORAL
Utilitzar la millora contínua en la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.